Верстати з числовим програмним керуванням і роботомеханічні системи

Спеціалізація бакалаврів за професійним спрямуванням

«Верстати з ЧПК та роботизовані комплекси»

 

Процес створення виробів, від мініатюрних електронних пристроїв до космічних апаратів, не обходиться без механічної обробки, основним знаряддям якої є металорізальний верстат. Сучасні металорізальні верстати – це різноманітні та досконалі робочі машини (комплекси), які використовують механічні, електричні, електронні та гідравлічні системи для здійснення рухів робочих органів та управління циклом обробки, розв’язують складні технологічні задачі.

Новітні верстатобудівні розробки в значній мірі визначають технологічні можливості та технічний рівень країни.

Випускники спеціальності набувають знань та вмінь з конструювання, технологічної підготовки, експлуатації та ремонту прогресивного верстатного обладнання та пристроїв. Фахівці за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» проектують верстатне обладнання, автоматизовані комплекси машинобудівного виробництва, розробляють технологічні системи сучасного дизайну у т.ч. із використанням систем автоматизованого проектування, виконують програмування систем керування оброблювальними комплексами, розробляють технологічні процеси виготовлення, складання та випробування верстатного обладнання, виконують теоретичні та експериментальні дослідження щодо підвищення ефективності оброблювального обладнання, оснащення та технологічних процесів з його використанням.

Обробка різанням є найбільш поширеним видом формоутворюючої обробки, а сучасний ріжучий інструмент – це наукоємний виріб. У його конструкції відображені досягнення науки і техніки – від використання сучасних комп’ютерних систем під час його проектування до новітніх технологій під час його виготовлення.

При відносно невеликих витратах на інструмент він спричиняє великий вплив на продуктивність і вартість обробки матеріалів і зрештою на вартість, якість і конкурентоспроможність продукції, що випускається.

Розвиток техніки, використання верстатів з числовим програмним керуванням і автоматизованих виробництв, необхідність обробки різанням нових, зокрема високоміцних, матеріалів ставить високі вимоги до ріжучого інструменту, його надійності, точності, здатності працювати з високою продуктивністю. Таким чином, ріжучий інструмент багато в чому визначає рівень виробництва та якість продукції.

Випускники спеціальності набувають знань та вмінь щодо конструювання, виготовлення та експлуатації будь-яких інструментів. Фахівці за освітнім рівнем «магістр» проектують та виготовляють найрізноманітніший інструмент для обробки різанням, тиском тощо; розробляють, технологічні процеси виготовлення та випробування інструментів та інструментального оснащення, виконують теоретичні та експериментальні дослідження щодо підвищення ефективності інструментального оснащення та технологічних процесів з його використанням.

Магістр також може обіймати посади майстра (механіка), інженера (ст. інженера) проектно-конструкторської організації, інженера (ст. інженера) виробничо-технічного відділу підприємства, викладача спеціальних дисциплін учбових закладів 1-3 рівнів акредитації, молодшого наукового співробітника науково-дослідної організації.

Працевлаштування випускників

Про високу якість підготовки фахівців спеціалізації «Верстати з ЧПК та роботизовані комплекси» свідчать високі показники працевлаштування випускників, хороші відгуки з підприємств. Завдяки отриманому під час навчання запасу знань та практичних навичок випускники спеціалізації «Верстати з ЧПК та роботизовані комплекси» запрошуються на перспективні і високооплачувані інженерні посади провідними підприємствами України.

Випускники працюють на таких підприємствах: Луцький ремонтний завод «Мотор», ПрАТ “СКФ Україна“, ТОВ КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ Україна, ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс», СП ТОВ Модерн-Експо та інші. Випускники спеціальності успішно працюють не тільки на підприємствах, а й у проектно-конструкторських організаціях, навчальних закладах та науково-дослідних інститутах.